---

---
A+ R A-

Szakterületek, szolgáltatások

.
Cégeljárás, valamint szerződések elkészítése gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére
(gazdasági társaságok, illetve non-profit szervezetek)

 • betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, közkereseti társaság, részvénytársaság, egyéb szervezetek alapítása, társasági szerződés elkészítése
 • társasági szerződések módosítása
 • szindikátusi megállapodások elkészítése
 • teljes körű cégbírósági ügyintézés
 • végelszámolási eljárás lebonyolítása
 • gazdasági társaságok képviselete

Székhelyszolgáltatás

 • igény szerint székhelyszolgáltatást is nyújtunk ügyfeleink részére (levelek, küldemények átvétele, iktatása, iratok szkennelése, értesítés megküldése)

Ingatlan adásvétel

 • ingatlan adásvételi szerződésének megszerkesztése, ellenjegyzése, teljes körű földhivatali ügyintézés
 • szükség esetén eljárás a Nemzeti Adó-és Vámhivatal előtt a visszterhes vagyonátruházási illetékkel kapcsolatos ügyekben

Szerződések, egyéb okiratok szerkesztése

 • adásvételi-, ajándékozási-, csereszerződések,
 • használati megosztási megállapodások elkészítése,
 • bérleti szerződések elkészítése,
 • kölcsönszerződések,
 • házassági vagyonjogi szerződések elkészítése,
 • végrendeletek, öröklési szerződések készítése,
 • tartási, életjáradéki szerződések,
 • egyoldalú nyilatkozatok elkészítése,
 • megbízási, vállalkozási, munkaszerződések elkészítése,
 • atipikus szerződések megszerkesztése (pl.: együttműködési megállapodások)
 • illetve egyéb okiratok szerkesztése, ellenjegyzése, a hozzájuk kapcsolódó teljes körű ügyintézéssel

Követelésbehajtás

 • fizetési felszólítások készítése,
 • fizetési meghagyás
 • kibocsátása iránti kérelmek elkészítése,
 • felszámolási eljárások megindítása,
 • peren kívüli megállapodások elkészítése (fizetéskönnyítési megállapodások),
 • polgári per megindítása,
 • végrehajtási eljárások kezdeményezése.

Peres és peren kívüli képviselet

 • teljes körű jogi tanácsadás, beadványok elkészítése, tárgyalásokon való megjelenés
 • főként polgári peres képviselet ellátása

- munkajogi perek
- családjogi perek (házassági bontóperek, gyermekelhelyezési perek stb.)
- kártérítési perek
- egyéb

 • egyszerűbb megítélésű büntetőperek (tekintettel arra, hogy irodánk főként polgári ügyekkel foglalkozik)
 • képviselet nemperes eljárásokban (hagyatéki eljárások, fizetési meghagyásos eljárás, felszámolási eljárás stb.)

Letétkezelés

 • az ügyvédi tevékenységgel összefüggő ügyekben dokumentumok, illetve pénzösszegek letétkezelése

Egyéb jogi tanácsadás

 • jogi vonatkozású ügyekben személyes konzultáció, tanácsadás
 • jogi állásfoglalások elkészítése

paragraph