• +36-30-509-5250

Cégeljárás, valamint szerződések elkészítése gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére  (gazdasági társaságok, illetve non-profit szervezetek)

 • betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, közkereseti társaság, részvénytársaság, egyéb szervezetek alapítása, társasági szerződés elkészítése
 • társasági szerződések módosítása
 • szindikátusi megállapodások elkészítése
 • teljes körű cégbírósági ügyintézés
 • végelszámolási eljárás lebonyolítása
 • gazdasági társaságok képviselete

Ingatlan ügyletek

 • ingatlan adásvételi, ajándékozási és csereszerződésének szerkesztése, ellenjegyzése, teljes körű földhivatali ügyintézés
 • szükség esetén eljárás a Nemzeti Adó-és Vámhivatal előtt a visszterhes vagyonátruházási illetékkel kapcsolatos ügyekben
 • használati megosztási megállapodások elkészítése
 • bérleti szerződések elkészítése

Szerződések, egyéb okiratok szerkesztése

 • adásvételi-, ajándékozási-, csereszerződések
 • kölcsönszerződések
 • élettársi vagyonjogi szerződések elkészítése
 • házassági vagyonjogi szerződések elkészítése
 • végrendeletek, öröklési szerződések készítése
 • tartási, életjáradéki szerződések
 • egyoldalú nyilatkozatok elkészítése
 • megbízási, vállalkozási, munkaszerződések elkészítése
 • atipikus szerződések megszerkesztése (pl.: együttműködési megállapodások)
 • illetve egyéb okiratok szerkesztése, ellenjegyzése, a hozzájuk kapcsolódó teljes körű

Letétkezelés

 • az ügyvédi tevékenységgel összefüggő ügyekben dokumentumok, illetve pénzösszegek letétkezelése

Jogi tanácsadás

 • jogi vonatkozású ügyekben személyes konzultáció, tanácsadás
 • jogi állásfoglalások elkészítése